Collection: Merino/Nylon DK

  • 75% Superwash Merino, 25% Nylon (245yd/100g)
  • Knitting Needles: 5 - 7 (3.75 - 4mm)
  • Crochet Hook: 7 - I (4.5 - 5.5mm)